help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van de (Federale Overheidsdienst) FOD Financiën van 12 november 2002 betreffende het verlenen van permanente subdelegatie voor de gunning van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/11/2002
Aard van de akte: Beslissing
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/12/2002
Pagina:54994
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 17/12/2002 tot 30/08/2004
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.