help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 1987 tot vaststelling van de praktische modaliteiten ter uitvoering van artikel 4 van het decreet van 23 december 1986 houdende het invoeren van een eenvormige medische urgentiekaart


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/06/1987
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/09/1987
Pagina:14278
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 15/06/1987

Periode van geldigheid van 15/06/1987 tot ...