help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/09/2002
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/11/2002
Editie:1
Pagina:52523
Advies van de Raad van State 33931
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/03/2001

Opgeheven voor wat betreft de ambtenaren die onderworpen zijn aan het statuut zoals bepaald door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 mars 2014 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zie "Alle" in de analyse.

Wat betreft de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt het besluit van 26 september 2002 slechts opgeheven vanaf het ogenblik waarop de beslissingen in werking treden die aan zijn ambtenaren een eigen administratief statuut en bezoldigingsregeling toekennen (BBHR 27/03/2014, art. 512, 1°, tweede lid).

Periode van geldigheid van 01/03/2001 tot ...