help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 29 oktober 2002 houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/10/2002
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/11/2002
Editie:2
Pagina:50610
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/11/2002

Periode van geldigheid van 01/11/2002 tot 01/10/2004