help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 15 februari 1978 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1977 waarbij, vanaf 1 januari 1978, voor sommige gerechtigden van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, de aanvullende of de bijzondere bijslag wordt verhoogd


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/02/1978
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/03/1978
Pagina:3128
Advies van de Raad van State U - D