help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 18 januari 1978 tot wijziging en aanvulling van de lijst van ingenieurs en beambten vermeld in het ministerieel besluit van 17 januari 1972 betreffende de aanduiding van de ingenieurs en beambten belast met het toezicht op de installaties voor het vervoer en de distributie van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen en in de ministeriële besluiten van 14 april 1972, 15 september 1975 en 2 april 1976


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/01/1978
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/02/1978
Pagina:1844
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking