help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 10 oktober 2002 houdende vaststelling van de datum van betaling van de twaalfden, bedoeld in artikel 99, §2, a) van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de betaling van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/10/2002
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/10/2002
Editie:1
Pagina:47648
Advies van de Raad van State 34164
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/2002

Periode van geldigheid van 01/07/2002 tot ...