help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 11 juli 2002 tot wijziging, wat betreft de onderdanen van de Zwitserse Bondsstaat, van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/07/2002
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/09/2002
Editie:2
Pagina:43726
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/06/2002

TT

Periode van geldigheid van 01/06/2002 tot 31/05/2004