help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 2 maart 1966 tot bepaling van het bedrag van de vergoedingen toegekend aan de landmeters van het kadaster voor de ramingen bedoeld bij artikel 152, tiende lid, van het organiek koninklijk besluit van 22 december 1938 betreffende de kinderbijslag voor zelfstandigen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/03/1966
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/03/1966
Pagina:3117
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1966

Periode van geldigheid van 01/01/1966 tot 31/12/2017