help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

Nummer



Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Exekutive der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 21. September 1989 zur Festlegung des Betrages eines pauschalen Zusatzfunktionszuschusses für das Schuljahr 1989-1990 für die Schüler des Vor- und Primarschulwesens und der Unterrichtsanstalten des subventionierten Sonderschulwesens

Besluit van de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap van 21 september 1989 houdende vastlegging, voor het schooljaar 1989-1990, van het bedrag van een forfaitaire aanvullende werkingstoelage voor de leerlingen van het buitengewoon kleuter- of lager onderwijs en van de onderwijsinrichtingen van het gesubsidieerd onderwijs


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/09/1989
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/10/1989
Pagina:18185
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

TT 1989 - 1990