help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 17 juni 2002 tot waarborging van een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van het Europees Parlement


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/06/2002
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/08/2002
Editie:2
Pagina:37850
Advies van de Raad van State 30290
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 07/09/2002 tot ...