help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

NIEUW OPSCHRIFT
[Koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten en in het Ministerie van Defensie]
Koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/08/2002
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/08/2002
Pagina:34813
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 33278
Inwerkingtreding / Uitwerking Pp. 01/03/2003 (KB 20/02/2003) voor de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie
Pp. 01/03/2003 (KB 04/04/2003) voor de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister
Pp. 01/06/2003 (KB 05/05/2003) voor de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole
Pp. 01/12/2003 (KB 18/12/2003) voor de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
Pp. 01/12/2003 (KB 11/02/2004) voor de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Pp. 01/12/2003 (KB 03/03/2004) voor de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Pp. 01/12/2003 (KB 25/02/2005) voor de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Pp. 01/01/2004 (KB 19/01/2004) voor de Federale Overheidsdiensten Financiën
Pp. 18/12/2003 (KB 10/03/2004) voor de Federale Overheidsdienst Justitie
Pp. 15/12/2003 (KB 20/02/2004) voor de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie
Pp. 01/12/2003 (KB 01/04/2004) voor de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
Pp. 01/12/2003 (KB 09/07/2004) voor de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Pp. 01/01/2004 (KB 04/07/2004) voor de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Pp. 01/12/2004 (KB 25/11/2004) voor de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging
Pp. 31/12/2004 (KB 20/01/2005) voor het Instituut voor Veteranen-Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-Strijders en Oorlogsslachtoffers
Pp. 31/12/2004 (KB 09/12/2004) voor het Nationaal Geografisch Instituut
Pp. 31/12/2004 (KB 14/03/2005) voor de Rijksdienst voor pensioenen, zoals te lezen voor de instellingen van openbaar nut
Pp. 01/12/2004 (KB 09/05/2005) voor de Regie der Gebouwen
Pp. 01/01/2004 (KB 24/08/2005) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Pp. 01/12/2004 (KB 17/09/2005) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Pp. 31/12/2004 (KB 20/11/2006) voor de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen
Pp. 01/05/2007 (KB 21/04/2007) voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
Pp. 01/09/2008 (KB 29/01/2009) voor de Pensioendienst voor de Overheidsdiensten
Pp. 01/02/2009 (KB 27/01/2009) voor de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid
Te bepalen door de Koning. Deze datum mag achttien maanden na de indiensttreding van de betrokken voorzitter van het directiecomité niet overschrijden.

Periode van geldigheid van 01/03/2003 tot 31/10/2013