help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 4 februari 2002 houdende instemming met het Besluit van 29 september 2000 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/02/2002
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/08/2002
Pagina:33868
Advies van de Raad van State 32062
Inwerkingtreding / Uitwerking 12/08/2002

Periode van geldigheid van 12/08/2002 tot ...