help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 26 juni 2002 inzake consulaire bevolkingsregisters en identiteitskaarten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/06/2002
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/07/2002
Pagina:33355
Advies van de Raad van State 30938
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 06/08/2002 tot 14/06/2014