help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Omzendbrief van 6 juni 1962 houdende de algemene onderrichtingen betreffende de getuigschriften van goed zedelijk gedrag


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/06/1962
Aard van de akte: Omzendbrief van de Federale overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/07/1962
Pagina:5713
  • 08/02/1997 (Duitse vertaling)
  • 09/07/1962 (Rechtzetting)
Advies van de Raad van State --
Opmerkingen Onwettige omzendbrief (impliciet gevolg van het arrest van de Raad van State nr. 166.311 van 22/12/2006)

Volgens de omzendbrief van 03/04/2003 is de omzendbrief van 06/06/1962 gewijzigd door andere omzendbrieven dan deze vermeld in de analyse, met name de omzendbrieven van 23/06/1965, 05/08/1991, 09/08/1995 en 16/02/1999; de bekendmaking ervan is echter niet gevonden.