help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Reglementaire beslissing van de Raad van Bestuur van het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap van 26 januari 1993 tot wijziging van de reglementaire beslissing van 7 februari 1964 tot vaststelling van de modaliteiten en voorwaarden van voorlopige erkenning van de centra of diensten voor revalidatie


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 26/01/1993
Nature de l'acte: Décision
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 19/05/1995
Page:13728
Entrée en vigueur / Effet 01/06/1995

Période de vigueur du 01/06/1995 au ...
Remarques Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.


Annexé à
Nature Date    
BVR 05/04/1995