help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 18. Dezember 1996 zur Zustimmung zum Abkommen über Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedsstaaten einerseits und der Russischen Föderation andererseits, zu den Anlagen 1 bis 10, den Protokollen 1 und 2 sowie der Schlußakte, unterzeichnet zu Korfu am 24. Juni 1994

Decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 18 december 1996 houdende instemming met de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Russische Federatie anderzijds, de bijlagen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10 evenals de protocollen 1 en 2 en de slotakte, ondertekend te Korfoe op 24 juni 1994


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/12/1996
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/06/1997
Pagina:16693
Advies van de Raad van State 25356