help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van de Raad van State nr. 101706 van 10 december 2001

"Worden vernietigd :
1. het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 30 november 1995 ‘tot oprichting van een Adviesraad van de Franstaligen uit de Brusselse randgemeenten’, en
2. het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 6 december 1995 ‘tot oprichting van een Adviesraad van de Franstaligen uit de Brusselse randgemeenten’."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/12/2001
Nummer: 101706
Aard van de akte: Arrest van de Raad van State
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad Niet bekendgemaakt
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: datum van het arrest

Uitwerking: datum van de vernietigde akten: 30/11/1995 en 06/12/1995

Periode van geldigheid van 30/11/1995 tot ...