help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van de Raad van State nr. 25352 van 23 mei 1985

"Wordt vernietigd : het koninklijk besluit van 7 maart 1977 houdende vaststelling van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse, in zover hierbij 1) het tussen de steenweg op Brussel en de Ronkelstraat door het voorlopig vastgesteld ontwerp-gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse aangeduide woonuitbreidingsgebied in de landbouwzone is opgenomen, 2) het ten noorden van de A. Verhasseltstraat door hetzelfde ontwerp-gewestplan aangeduide woonuitbreidingsgebied in de groene zone is opgenomen en 3) het tussen de Vander Vekenstraat en de Bogemansstraat door hetzelfde ontwerp-gewestplan aangeduide woonuitbreidingsgebied in de landbouwzone is opgenomen."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/05/1985
Nummer: 25352
Aard van de akte: Arrest van de Raad van State
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 17/10/1986
Pagina:14367
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: datum van het arrest

Uitwerking: datum van de akte houdende de vernietigde bepalingen: 07/03/1977

Periode van geldigheid van 07/03/1977 tot ...