help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Samenwerkingsakkoord van 3 oktober 2001 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 27 december 1990 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad betreffende de oprichting, samenstelling en werking van de Intergemeenschapscommissie voor de Filmkeuring

Kooperationsabkommen vom 3. Oktober 2001 zur Abänderung des Kooperationsabkommens vom 27. Dezember 1990 zwischen der Französischen Gemeinschaft, der Flämischen (Gemeinschaft, der gemeinsamen Gemeinschaftskommission von Brüssel-Hauptstadt und der Deutschsprachigen Gemeinschaft zur Schaffung, Zusammensetzung und Funktionsregelung der zwischengemeinschaftlichen Kommission zur Filmkontrolle


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/10/2001
Aard van de akte: Samenwerkingsakkoord in de zin van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/12/2001
Pagina:42262
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 03/10/2001

Opmerkingen Dit samenwerkingsakkoord tussen de gemeenschappen mag niet toegepast worden omdat het de bevoegheden van de gemeenschappen overschrijdt. Zie het arrest van de Raad van State nr. 137.262 van 18 november 2004.