help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 9 juni 1995 tot vaststelling van een vereenvoudigde procedure voor de tegeldemaking van de effecten en andere activa waarop de in de artikelen 29 en 68 van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten vermelde voorrechten slaan


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/06/1995
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/06/1995
Pagina:18554
Advies van de Raad van State 24206
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking