help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

NIEUW OPSCHRIFT
[Wet van 5 september 2001 tot oprichting van een Studiecommissie voor de vergrijzing en opstelling van een Vergrijzingsnota]
Wet van 5 september 2001 tot waarborg van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/09/2001
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/09/2001
Pagina:30813
  • 01/06/2010 (Duitse vertaling)
    Consolidatie van de akte zoals laatst gewijzigd bij W 23/12/2009
Advies van de Raad van State 30999
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking