help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministeriële omzendbrief PLP 45 van 24 november 2008 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2009 ten behoeve van de politiezones. Algemene directie. Veiligheid en Preventie. Directie Politiebeheer


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/11/2008
Nummer: PLP45
Aard van de akte: Omzendbrief van de Federale overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/12/2008
Editie:2
Pagina:63647
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld.

TT

Periode van geldigheid van ... tot 31/12/2009