help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 4 mei 1995 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 1994 betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, "TELE-KWINTO" genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/05/1995
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/05/1995
Pagina:13213
Advies van de Raad van State 24203
Inwerkingtreding / Uitwerking Zie artikel 5