help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 31 mei 2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 augustus 1989 tot vaststelling van aanvullende nationale maatregelen voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden en voor controle op de visserijactiviteiten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/05/2001
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/06/2001
Editie:1
Pagina:19301
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/06/2001

Art. 2 : TT 31/05/2002

Periode van geldigheid van 01/06/2001 tot 31/05/2002
Opmerkingen In de Nederlandse tekst van artikel 1 dient de datum 12 maart 2000 gelezen als 12 april 2000.