help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Bericht van 11 mei 2001 betreffende toekomstige wijzigingen aan de bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/05/2001
Aard van de akte: Bericht van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/06/2001
Editie:1
Pagina:18435
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld