help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 15 maart 2001 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17vicies ter van 19 december 2000, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/03/2001
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/04/2001
Pagina:11251
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2001

TT 2001

Periode van geldigheid van 01/01/2001 tot ...
Bijlage(n)
Aard Datum    
CAO 19/12/2000