help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Decreet van 5 december 2008 houdende wijziging van het decreet van 17 juli 2000 houdende de oprichting van een Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek. - Verwijzingen


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 05/12/2008
Nature de l'acte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 19/01/2009
Page:2854
Avis du Conseil d'Etat V
Entrée en vigueur / Effet 10de dag na bekendmaking
Art. 8: treedt in werking bij de eerstvolgende gehele vernieuwing van de mandaten van de Vlaamse volksvertegenwoordigers in de raad van bestuur.
Art. 9: treedt in werking bij de eerstvolgende gehele vernieuwing van de mandaten van de personaliteiten uit de Vlaamse wetenschappelijke en technologische wereld in de raad van bestuur.

Période de vigueur du 29/01/2009 au ...