help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 25 maart 1980 tot goedkeuring van het tarief van de door de naamloze vennootschap "Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen" in het havencomplex Brugge-Zeebrugge te heffen rechten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/03/1980
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/04/1980
Pagina:4780
Advies van de Raad van State --