help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Regierung (man lese: Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft) vom 6. Februar 2001 zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 22. November 1976 über die Wahl der Mitglieder der öffentlichen Sozialhilferäte

Besluit van de Regering (lees: Regering van de Duitstalige Gemeenschap) van 6 februari 2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 november 1976 over de verkiezing van de raden van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/02/2001
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/03/2001
Editie:2
Pagina:8717
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking