help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 8 december 2000 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/12/2000
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/01/2001
Pagina:1096
Advies van de Raad van State 30600
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/03/2001 (KB 26/05/2002)
Artikelen 4, 5, littera 1, littera 3 a), wat betreft de prestatie 475532 - 475543, littera 3 b) en 3 c): 01/08/2002 (KB 26/05/2002)

Opmerkingen Article/ Artikel 3 : voir/ zie rechtzetting