help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 24 juni 1970 tot wijziging van de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek en van sommige bepalingen betreffende de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken en de burgerlijke rechtspleging


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/06/1970
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/08/1970
Pagina:8509
Advies van de Raad van State 10820
Inwerkingtreding / Uitwerking Art. 1 tot 3, 9 tot 12, 16 tot 18, 21 tot 26, 28, 29, 33 tot 40: 10de dag na bekendmaking
Art. 4 tot 8, 13 tot 15, 19, 20, 27, 30 tot 32, 41 en 42: "De bepalingen van deze wet, die een wijziging aanbrengen in bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek en in andere bepalingen van de wet van 10 oktober 1967, welke nog niet in werking getreden zijn of welke slechts gedeeltelijk in werking zijn, treden in werking terzelfder tijd als de bepalingen welke zij wijzigen." (art. 43, eerste lid): 01/11/1970
Art. 41: zelfde datum als artikel 627, 10°, van het Gerechtelijk Wetboek (art. 43, tweede lid): 01/11/1970

Periode van geldigheid van 31/08/1970 tot ...