help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 12 december 2000 tot vaststelling van de datum van het in werking treden van sommige bepalingen van de wet van 9 februari 1995 tot wijziging van de hypotheekwet van 16 december 1851, en tot uitvoering van artikel 144, 4°, van de hypotheekwet van 16 december 1851


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/12/2000
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/12/2000
Editie:1
Pagina:42475
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 30994
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2001 ("de eerste dag van de maand na die waarop dit besluit in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt")

Periode van geldigheid van 01/01/2001 tot ...