help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

Nummer



Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 17 april 1986 houdende goedkeuring van de resoluties nr. 23 van 22 mei 1985 van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/04/1986
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/06/1986
Pagina:8528
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 20/06/1986 tot ...
Opmerkingen Inwerkingtreding akkoord: zie art. 26 van het akkoord (23/10/1985)