help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 30 juli 1981 tot regeling van de bewapeningsnormen van de gemeentepolitie en de veldpolitie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/07/1981
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/08/1981
Pagina:10758
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 13605 + 14163
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking