help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 4 september 1939 - Rijksuniversiteiten - wijziging van het koninklijk besluit dat aan de studenten de verplichting oplegt een bijdrage te storten ter bevordering van de sportbeoefening


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/09/1939
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/09/1939
Pagina:6689
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking