help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 18 januari 1995 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van gezworen landmeter-expert


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/01/1995
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/03/1995
Pagina:5083
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
  • 02/09/1995 (Beroep RvS, uittreksel of vermelding)
  • 09/06/1995 (Beroep RvS, uittreksel of vermelding)
Advies van de Raad van State 23195
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 07/03/1995 tot 01/10/2004