help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 31 januari 1995 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Ambtenarenzaken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/01/1995
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/03/1995
Pagina:4701
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1995

Periode van geldigheid van 01/01/1995 tot 01/01/1998