help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 14 juli 1981 tot wijziging van artikel 17, 4°, van het koninklijk besluit van 20 augustus 1968, houdende organiek reglement van de Rijksfaculteit der Landbouwwetenschappen te Gembloux


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/07/1981
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 09/10/1981
Pagina:12726
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/10/1981

Periode van geldigheid van 01/10/1981 tot ...