help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 17 september 2000 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 12 augustus 2000 houdende diverse bepalingen betreffende de organisatie van de financiële markten en diverse andere bepalingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/09/2000
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/09/2000
Pagina:31856
Advies van de Raad van State 30653
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Opmerkingen Iwt. W 12/08/2000, art. 2, 4, 5, 6, 7, a), b), c), d), 11, 12, a), 14, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32

Artikelen 2, 3 : Berichten (BS 24/10/2000)