help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 27 november 1985 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1985 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de Regie der Belgische Rijkskoel- en Vriesdiensten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/11/1985
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/02/1986
Pagina:1881
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 20/04/1985