help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 27 juli 2000 tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 juli 1997 tot vaststelling voor elke onder het Ministerie van Middenstand en Landbouw ressorterende wetenschappelijke inrichting van de Staat, van de verdeling van de betrekkingen in leidinggevende functies tussen de departementen en afdelingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/07/2000
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/09/2000
Pagina:31346
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/2000