help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 30 januari 1981 houdende goedkeuring van het Verdrag betreffende de Internationale Hydrografische Organisatie, en de Reglementen, opgemaakt te Monaco op 3 mei 1967


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/01/1981
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/09/1981
Pagina:11514
Advies van de Raad van State 13460
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking