help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

NIEUW OPSCHRIFT
[Decreet van 17 juli 2000 houdende de oprichting van een Instituut Samenleving en Technologie].
Decreet van 17 juli 2000 houdende de oprichting van een Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/07/2000
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/09/2000
Pagina:30165
Advies van de Raad van State V
Inwerkingtreding / Uitwerking 02/12/2000 ("drie maanden na de bekendmaking ... in het Belgisch Staatsblad")

Periode van geldigheid van 01/12/2000 tot ...