help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 9 januari 1995 waarbij de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 toepasselijk verklaard op het personeel van het Waarborgfonds voor schoolgebouwen van de Franse Gemeenschap


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/01/1995
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/02/1995
Pagina:2691
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1990