help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 28 april 2000 houdende de indeling van het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen in politiezones


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/04/2000
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/07/2000
Pagina:26235
  • 04/08/2000 (Rechtzetting)
    Dit koninklijk besluit annuleert en vervangt het koninklijk besluit bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad nr. 147 van 29/07/2000, blz. 26235
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking