help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 27 maart 1981 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 oktober 1973 houdende vaststelling van het organiek kader van de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/03/1981
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/04/1981
Pagina:5198
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking