help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 9 maart 2009 dat het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een forfaitaire vergoeding toegekend aan de personeelsleden van de politiediensten die deelnemen aan humanitaire of politieoperaties onder het gezag van één of meerdere internationale instellingen alsook aan bepaalde operaties ten behoeve van de strijdkrachten, toepasselijk maakt op het personeel dat aangewezen is ter versterking van de "European Union Special Representative for South Caucasus" in Tbilisi, Georgië


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/03/2009
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/03/2009
Pagina:23632
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 29/08/2008

Periode van geldigheid van 29/08/2008 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2016 bevat de databank geen nieuwe ministeriële besluiten meer die het KB 11/07/2002 toepasselijk maken op het personeel dat aangewezen is om deel te nemen aan een " X " missie zoals beschreven in het ministerieel besluit.