help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit nr. 57 van 19 juli 1982 tot wijziging van Hoofdstuk III, Afdeling 1. - Stage van jongeren - van de wet van 22 december 1977 betreffende de budgettaire voorstellen 1977-1978


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/07/1982
Nummer: 57
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/07/1982
Pagina:8486
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 14510 + 14782
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking