help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 17 juni 1982 tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 februari 1977 houdende bepaling van het model van de aanvraag om een rijbewijs (model A), het model van de inlichtingenfiche, het model van de aanvraag om een bewijs dat geldt als rijbewijs (model B), het model van de voorlopige inlichtingenfiche, het model van het teken waarmee de voertuigen dienen uitgerust te zijn tijdens de scholing met een begeleider, het model van de aanvraag om een duplicaat en het model van het attest van diefstal of verlies


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/06/1982
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/07/1982
Pagina:8058
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking